ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการฉบับประชาชน : ผู้ว่า CEO
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก354.59
เลขผู้แต่งศ-ค
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9749193660
หัวเรื่อง1.ระบบราชการ - - ไทย.
2.ผู้ว่าราชการจังหวัด - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ฝ่ายพัฒนาวิสาหกิจสถาบันมาตรสิทยาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า22 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002331, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
002332, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
002333, ฉ.3อยู่หนังสือทั่วไป
002334, ฉ.4อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ