Titleกฐินกระทรวงการคลัง : ที่ระลึกเนื่องในงานถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2537
Author1กระทรวงการคลัง
CallNumber294.34
Call_authorก-ก
Subject1.กฐิน.
Placeกรุงเทพฯ
Publishโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
YearOfPrint2537
Price0
Type Bookหนังสือทั่วไป
page56 หน้า
languageth
detailNumberStatusexpirelocationReservation
002366CHK Shelfหนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ