ชื่อเรื่อง200 ปี มหาจักรีบรมราชวงค์ : วิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก923.15
เลขผู้แต่งส-ส
หัวเรื่อง1.200 ปี มหาจักรีบรมราชวงค์.
2.วิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน.
3.ราชวงค์จักรี กษัตริย์และผู้ครองนคร-ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2526
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า287 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002377อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ