ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาศต่าง ๆ ปีพุทธศักราช 2532
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก895.915
เลขผู้แต่งส-ป
หัวเรื่อง1.ประมวลพระราชดำรัส.
2.พระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาศต่าง ๆ ปีพุทธศักราช 253
3.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2532
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า692 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002381อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ