ชื่อเรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งส-พ
หัวเรื่อง1.ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2528
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า229 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดจัดพิมพ์เนื่องในวาระประราชพิธีรัชดาภิเษกครบ 25 ปี แห่งการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 9 มิถุนายน 2514เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002385อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ