ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และ พระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี 2530
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก895.915
เลขผู้แต่งส-ป
หัวเรื่อง1.พระราชดำรัส - - รวมเรื่อง.
2.พระบรมราโชวาท.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2530
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า692 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002386อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ