ชื่อเรื่องประวัติกรมเจ้าท่า และ การป้องกันน้ำมัน หรืเคมีภัณฑ์ หรืสิ่งเป็นพิษอันตรายขณะขนถ่ายทางน้ำ ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการออกใบอนุญาตใช้แพโดยสาร พ.ศ. 2536 สวัสดิภาพในการเดินทางทางน้ำ ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ ลมลม แล้งแล้ง
ผู้แต่งคนที่ 1กรมเจ้าท่า
เลขเรียก354.59
เลขผู้แต่งก-ป
หัวเรื่อง1.กรมเจ้าท่า - - ประวัติ.
2.พระราชบัญญัติ.
สถานที่พิมพ์ม.ป.ส.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2536
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า97 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002409อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ