ชื่อเรื่องประวัติกรมเจ้าท่า และ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลภาวะทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ...
ผู้แต่งคนที่ 1กรมเจ้าท่า
เลขเรียก354.59
เลขผู้แต่งก-ป
หัวเรื่อง1.กรมเจ้าท่า - - ประวัติ.
2.พระราชบัญญัติ.
สถานที่พิมพ์ม.ป.ส.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2537
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า57 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002411อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ