ชื่อเรื่องรวมกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1กองเทพ เคลือบพณิชยกุล
เลขเรียก344.07
เลขผู้แต่งก-ร
เลขมาตรฐานสากล9744323825
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต
ปีที่พิมพ์2537
ราคา165
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า544 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002516อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ