ชื่อเรื่องตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และ 2535
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.6
เลขผู้แต่งต195
เล่มที่2543
เลขมาตรฐานสากล 9789747285352
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือน.
2.ระเบียบปฏิบัติราชการ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2543
ราคา200
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า298 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002517อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ