ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก930.1
เลขผู้แต่งก-ท
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9744171162
หัวเรื่อง1.ไทย - - โบราณสถาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2533
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า639 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002518, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
002519, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ