ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ผู้แต่งคนที่ 1ชาญชัย แสวงศักดิ์
เลขเรียก346.03
เลขผู้แต่งช-ค
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9742881863
หัวเรื่อง1.ความรับผิดเพื่อละเมิด.
ครั้งที่พิมพ์5
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
ราคา230
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า240 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002557, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
002571, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ