ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ผู้แต่งคนที่ 1ชาญชัย แสวงศักดิ์
เลขเรียก352.59
เลขผู้แต่งช-ค
เลขมาตรฐานสากล9742881804
หัวเรื่อง1.ศาลปกครอง.
2.วิธีพิจารณาคดีปกครอง.
ครั้งที่พิมพ์5
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
ราคา280
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า292 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002558อยู่หนังสือทั่วไป
005057อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ