ชื่อเรื่องสิทธิข้าราชการและบุคคลในครอบครัว
ผู้แต่งคนที่ 1อมรเวช ไชยชาญ
เลขเรียก351.16
เลขผู้แต่งอ-ส
เลขมาตรฐานสากล9749244494
หัวเรื่อง1.สวัสดิการข้าราชการ.
2.ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
ราคา150
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า188 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002570อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ