ชื่อเรื่องหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ : องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ผู้แต่งคนที่ 1ชาญชัย แสวงศักดิ์
เลขเรียก350
เลขผู้แต่งช-ห
เลขมาตรฐานสากล9742033528
หัวเรื่อง1.องค์การมหาชน.
2.การบริหารรัฐกิจ.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2549
ราคา250
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า356 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002579, 1อยู่หนังสือทั่วไป
006897, 2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ