ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก923.15
เลขผู้แต่งก-จ
เลขมาตรฐานสากล9744177799
หัวเรื่อง1.จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - พระบาทสมเด็จพระ.
2.พระราชพีธี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า268 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002586อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ