ชื่อเรื่องสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร
เลขเรียก294.31
เลขผู้แต่งก-ส
เล่มที่ 2
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล97447174412
หัวเรื่อง1.ไตรภูมิ 408 ภาพ.
2.ไตรภูมิ - - ภาพ.
3.วันเฉลิมพระชนมพรรษา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า592 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002595, ฉ.1อยู่หนังสืออ้างอิง
002596, ฉ.2อยู่หนังสืออ้างอิง
009193อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ