ชื่อเรื่องสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับอักษรธรรมบ้านนาและอักษรขอม
ผู้แต่งคนที่ 1ไตรภูมิ
เลขเรียก294.31
เลขผู้แต่งต-ส
เลขมาตรฐานสากล9747912872
หัวเรื่อง1.ไตรภูมิ 170 ภาพ.
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า231 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002597อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ