ชื่อเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามโครงการแปลงสินทรัพย์สินเป็นทุนประเภทสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ : กรณีศึกษาผู้เช่าราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร
ผู้แต่งคนที่ 1วิเชียร ศรีสุวิทธานนท์
เลขเรียก
เลขผู้แต่งว-ก
หัวเรื่อง1.การเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุน.
2.ที่ดิน.
3.ที่ราชพัสดุ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือวิทยานิพนธ์ (ว) / Thesis (T)
จำนวนหน้า109 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002617อยู่วิทยานิพนธ์
ย้อนกลับ