ชื่อเรื่องกระบวนการตัดสินใจแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการต่อเติมอาคารประเภทตึก ศึกษาเฉพาะกรณีตึกแถวในที่ราชพัสดุ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ผู้แต่งคนที่ 1พูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
เลขเรียก
เลขผู้แต่งพ-ก
เลขมาตรฐานสากล9743839038
หัวเรื่อง1.ตึกแถว - - การออกแบบตกแต่ง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้า125 หน้า
ภาษาthเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002628อยู่วิทยานิพนธ์
ย้อนกลับ