ชื่อเรื่องกระบวนการในการผลักดันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ต่อรัฐโดยผ่านสื่อมวลชน
ผู้แต่งคนที่ 1วิฑูร โชติกุลพิศาล
เลขเรียก
เลขผู้แต่งว-ก
เลขมาตรฐานสากล9740910009
หัวเรื่อง1.การร้องทุกข์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้า155 หน้า
ภาษาthเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002630อยู่วิทยานิพนธ์
ย้อนกลับ