ชื่อเรื่องการขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษาโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
ผู้แต่งคนที่ 1ฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
เลขเรียก
เลขผู้แต่งฐ-ก
เลขมาตรฐานสากล9741770979
หัวเรื่อง1.อาคารชุด.
2.อาคารชุด - - ราคา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้า250 หน้า
ภาษาthเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002632อยู่วิทยานิพนธ์
ย้อนกลับ