ชื่อเรื่องการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง003
เล่มที่ค-ก
หัวเรื่อง1.นิติศาสตร์แห่งชาติ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า417 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002641อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ