ชื่อเรื่องที่ระลึกเกษียณอายุ 2535
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการคลัง
เลขเรียกอส.
เลขผู้แต่งก-ท
หัวเรื่อง1.ที่ระลึกเกษียณอายุ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2535
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า64 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002667อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ย้อนกลับ