ชื่อเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย
ผู้แต่งคนที่ 1จุมพล นันทศิริพล
เลขเรียก808.06
เลขผู้แต่งจ-ก
เลขมาตรฐานสากล9472881006
หัวเรื่อง1.ภาษาอังกฤษ - - การเขียน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
ราคา280
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า316 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002719อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ