ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนา : พัฒนาการ แนวคิด สภาพการณ์ในสังคมไทย
ผู้แต่งคนที่ 1สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
เลขเรียก302.2
เลขผู้แต่งส-ก
เลขมาตรฐานสากล9744213604
หัวเรื่อง1.การสื่อสาร.
2.สื่อมวลชน - - ไทย.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วจอม
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า303 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002732อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ