ชื่อเรื่องพระคุณพ่อ
ผู้แต่งคนที่ 1อมรา มลิลา
เลขเรียก294.34
เลขผู้แต่งอ-พ
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9749617371
หัวเรื่อง1.ธรรมะ.
2.ความกตัญญู - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา.
3.บิดา - - แง่ศาสนา.
4.บิดาและบุตร - - แง่ศาสนา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศรีไทยใหม่
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า19 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002735, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
002736, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ