ชื่อเรื่องหยุดความเลว...ที่...ไล่ล่าคุณ...
ผู้แต่งคนที่ 1สมคิด ลวางกูร
เลขเรียก294.34
เลขผู้แต่งส-ห
เลขมาตรฐานสากล9747823705
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
2.พุทธศาสนิกชน - - การดำเนินชีวิต.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ราคา199
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า252 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002770อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ