ชื่อเรื่องการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขเรียก929.815
เลขผู้แต่งส-ก
เลขมาตรฐานสากล9748051994
หัวเรื่อง1.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - - ไทย.
2.การแต่งกาย.
ครั้งที่พิมพ์4
ปีที่พิมพ์2545
ราคา300
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า351 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002774อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ