ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ผู้แต่งคนที่ 1วรวรรธน์ สุวรรณพันธ์
เลขเรียก709.593
เลขผู้แต่งว-ก
หัวเรื่อง1.หนองบัวลำภู - - โบราณสถาน.
2.หนองบัวลำภู - - โบราณวัตถุ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า42 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002793อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ