ชื่อเรื่องศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เลขเรียก495.9
เลขผู้แต่งค-ศ
เลขมาตรฐานสากล9747912929
หัวเรื่อง1.ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง.
2.ศิลาจารึกภาษาไทย.
ครั้งที่พิมพ์3
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า101 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002800อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ