ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับงานพระพุทธศาสนา
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งก-พ
เลขมาตรฐานสากล9749536118
หัวเรื่อง1.ราชวงศ์จักรี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า513 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002806อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ