ชื่อเรื่องอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร
ผู้แต่งคนที่ 1ราชบัณฑิตยสถาน
เลขเรียก495.911
เลขผู้แต่งร-อ
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9749588479
หัวเรื่อง1.ภาษาไทย - - การอ่าน.
2.ภาษาไทย - - การเขียน.
3.ภาษาไทย - - การออกเสียง.
4.ภาษาไทย - - ตัวสะกด.
ครั้งที่พิมพ์17
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
ราคา20
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า126 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002815, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
002816, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ