ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
เลขเรียก342.085
เลขผู้แต่งค-พ
หัวเรื่อง1.รัฐธรรมนูญ - - ไทย.
2.สิทธิมนุษยชน.
3.คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า28 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002817อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ