ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ
ผู้แต่งคนที่ 1ราชบัณฑิตยสถาน
เลขเรียก495.911
เลขผู้แต่งร-ห
ฉบับที่ฉ.2
เลขมาตรฐานสากล9749588452
หัวเรื่อง1.ภาษาไทย - - เครื่องหมายวรรคตอน.
ครั้งที่พิมพ์6
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
ราคา25
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า70 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002829, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
002830, ฉ.3อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ