ชื่อเรื่องกรุงเทพฯไม่มี พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ
ผู้แต่งคนที่ 1สวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล
เลขเรียก959.311
เลขผู้แต่งส-ก
เลขมาตรฐานสากล9743225935
หัวเรื่อง1.พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ.
2.กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า262 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002833อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ