ชื่อเรื่อง5 ปี ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)
เลขเรียกอส.
เลขผู้แต่งศ-ห
หัวเรื่อง1.หนังสือที่ระลึก.
2.วิสาหกิจขนาดกลาง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า85 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002885อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ย้อนกลับ