ชื่อเรื่อง25 ปี วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ผู้แต่งคนที่ 1บุญเลิศ จันทราภาส
เลขเรียกอส.
เลขผู้แต่งบ-ส
เลขมาตรฐานสากล9747634070
หัวเรื่อง1.หนังสือที่ระลึก.
2.วิทยาลัยแพทยศาสจร์พระมงกุฏเกล้า.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า332 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002893อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ย้อนกลับ