ชื่อเรื่องที่ระลึกเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดศาลากลางจังหวัดนนทบุรี วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2536
ผู้แต่งคนที่ 1ธีรพล ขุนเมือง
เลขเรียกอส.
เลขผู้แต่งธ-ท
หัวเรื่อง1.หนังสือที่ระลึก.
2.ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี.
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า104 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002909อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ย้อนกลับ