ชื่อเรื่องกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2547 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.64
เลขผู้แต่งส-ก
เลขมาตรฐานสากล9749646878
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ธีรานุสรณ์การพิมพ์
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า80 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002982อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ