ชื่อเรื่องEQ ดี อารมณ์ดี ชีวิสดใส
ผู้แต่งคนที่ 1ณรงค์วิทย์ แสนทอง
เลขเรียก152.4
เลขผู้แต่งณ-E
เลขมาตรฐานสากล9745348848
หัวเรื่อง1.ความฉลาดทางอารมณ์.
2.อารมณ์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
ราคา95
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า128 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003001อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ