ชื่อเรื่องศิลปะแห่งการทรยศหักหลัง
ผู้แต่งคนที่ 1แดง ใบเล่
เลขเรียก302
เลขผู้แต่งด-ศ
เลขมาตรฐานสากล9749535456
หัวเรื่อง1.จิตวิทยาสังคม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
ราคา130
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า176 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003004อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ