ชื่อเรื่องทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขเรียก294.5
เลขผู้แต่งส-ท
เลขมาตรฐานสากล9742611106
หัวเรื่อง1.ทศพิธราชธรรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า48 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003028อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ