ชื่อเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขเรียก658.72
เลขผู้แต่งล512น
หัวเรื่อง1.พัสดุ -- การจัดซื้อ.
2.พัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า223 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003029อยู่หนังสือทั่วไป
005415อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ