ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือเวียน) ประจำปี 2546
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขเรียก352.6
เลขผู้แต่งส-ม
หัวเรื่อง1.คณะรัฐมนตรี - - ประกาศ.
2.ข้าราชการ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า525 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003032อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ