ชื่อเรื่องแบบแปลนแสดงอาคารที่ทำการกรมธนารักษ์และอาคารศูนย์ราชการสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต
ผู้แต่งคนที่ 1พูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง346.064
เล่มที่พ-บ
หัวเรื่อง1.พูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า - - ผลงาน.
2.ที่ราชพัสดุ - - ภูเก็ต.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003038อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ