ชื่อเรื่องการพิจารณายื่นอุทธรณ์และฎีกา
ผู้แต่งคนที่ 1วาสิทธิ์ นนทสิน
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง342.593
เล่มที่ว-ก
หัวเรื่อง1.วาสิทธิ์ นนทสิน - - ผลงาน.
2.การพิจารณายื่นอุทธรณ์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กลุ่มคดี กองนิติกร
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003046อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ