ชื่อเรื่องเรื่องกำหนดคุณลักษณะะเฉพาะ เพื่อการ Online ระหว่าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
ผู้แต่งคนที่ 1พัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
เลขเรียก342.064
เลขผู้แต่งพ-ร
เล่มที่ซ.7
หัวเรื่อง1.ระบบคอมพิวเตอร์.
2.คอมพิวเตอร์.
3.งานด้านที่ราชพัสดุ.
4.ที่ราชพัสดุ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า77 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003255อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ