ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
ผู้แต่งคนที่ 1ลีนา เจริญศรี
เลขเรียกPO001
เลขผู้แต่งล513ค
ฉบับที่2
หัวเรื่อง1.ลีนา เจริญศรี - - ผลงาน.
2.การประเมินบุคคล.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001942, 1อยู่แบบประเมินผลงาน
003308, 2อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ