ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
ผู้แต่งคนที่ 1ลีนา เจริญศรี
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง658.40
เล่มที่ล-ค
หัวเรื่อง1.ลีนา เจริญศรี - - ผลงาน.
2.การประเมินบุคคล.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
จำนวนหน้า219 หน้า
ภาษาthเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003308อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ