ชื่อเรื่องเศรษฐศาตร์ธุรกิจ Business Economice
ผู้แต่งคนที่ 1ฮิโต, โมโตชิเกะ
เลขเรียก338.5
เลขผู้แต่งฮ-ศ
เลขมาตรฐานสากล9744431792
หัวเรื่อง1.เศรษฐศาสตร์การบริหาร.
2.กาบริหารธุรกิจ.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
ราคา280
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า400 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003330อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ